Dary a sponzoři

Dar je spolkem v souladu s podmínkami upravenými v zákoně o daních z příjmů použit na kulturu, podporu a ochranu mládeže, ekologické, humanitární, charitativní, tělovýchovné anebo sportovní účely.

Pro fyzické osoby je možnost odečtu darů od základu daně upravena zejména v § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů.

Dar je možné odečíst ze základu daně, pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. 

Pro právnické osoby je možnost odečtu darů od základu daně upravena zejména v § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů.

Hodnota každého jednotlivého daru musí činit minimálně 2 000 Kč, nejvýše lze odečíst 10 % ze základu daně sníženého podle § 34 zákona o daních z příjmů.

Na začátku každého roku Kobylnické impérium na žádost vystavuje potvrzení o poskytnutí daru za uplynulý rok.

Podpořili nás

NADACE VIA

www.nadacevia.cz

OBEC KOBYLNICE

www.kobylnice.cz