Projekt Oživení Hloušku!

Projekt byl podpořen Nadací Via
v programu Živá komunita.

www.nadacevia.cz


Léto 2020: Množství akcí v Hloušku bylo významně sníženo koronavirovými epidemiologickými opatřeními. Přesto jsme se snažili, v rámci povolených možností, ohniště využívat a uspořádali jsme několik táboráků. Také jsme se zabývali i pokračováním projektu a rozšiřováním prostoru o další prvky, část těchto aktivit budeme realizovat ještě ke konci roku a část budeme přesouvat na příští rok.

30. 3. 2020: Zatím to tedy vypadá, že se kvůli koronavirové karanténě jen tak nějaké akce v Hloušku nedočkáme. 😷 I přesto je ale potřeba pečovat o vysázené stromy 🌳 a keře. Takže samozřejmě zaléváme, 💧 ať nám tam nic neuschne. 😀 Přes zimu byly 2 keříky sežrány, ale zbytek už nedáme! 😄 

Sázení stromů a keřů v Hloušku

V pátek 18. října 2019 jsme společně s žáky základní školy v Kobylnicích a se zástupci obce sázeli v okolí nově upraveného ohniště v Hloušku nové stromy a keře.

Celkem 35 dětí v několika skupinkách zasadily 19 keřů a jeden strom. Před zahájením sázení dostaly odborné poučení a poté se všichni s vervou pustili do práce. Skupinka dětí vždy vykopala díru, zasadila keř a díru zpátky zasypala a zalila. Následně děti zatloukly kůly a připevnily ochranu proti okusu zvěří.

Když byla všechna práce hotová, vydaly se děti ještě na menší procházku po okolí s poznáváním stromů a keřů a povídáním o místní lokalitě.

Jak jsme prožili táborák v Hloušku

Táborák v nově upraveném prostoru ohniště v Hloušku byl vrcholnou částí našeho projektu Oživení Hloušku! podpořeného Nadací Via.

Začali jsme se scházet v pátek třináctého září od 18 hodin. A protože máme rádi pořádek ve věcech a jako je u nás na spoustě našich akcích zvykem, poctivě jsme se snažili zapisovat do knihy příchodů a odchodů. Knihu jsme takticky umístili hned vedle výčepu, protože k němu zpravidla vedly první kroky každého příchozího.

No a hned ze začátku jsme se samozřejmě pustili do opékání, protože všichni dostali pochopitelně po cestě hlad. A jídlo bylo všude, kam oko dohlédlo. 

Po sedmé hodině následovalo slavnostní přestřižení pásky. Po úvodním slově prezidenta Kobylnického impéria (se slavnostní červenou šerpou a s typickou bílou parukou, která mimochodem příšerně kouše), se zástupci Kobylnického impéria, TJ Sokol Kobylnice a obce Kobylnice chopili nůžek, společně přestřihli pásku a oficiálně tak uvedli ohniště v Hloušku do provozu. Takto významná událost si samozřejmě následně zasloužila i menšího panáka.

Poté jsme donesli gril a pustili se do grilování. Klobásy, špekáčky, uzené, cukety, kuřecí, vepřové, hermelín... Na grilu jsme měli všechno. 

V pozdějších hodinách jsme se pak chtěli pustit do táborového zpívání s kytarou. No, zpěv to asi byl. Ale do příště bude potřeba trochu zatrénovat a možná k tomu i nějaké to ministerstvo zřídit.

Když jsme počítali, kolik lidí se na táborák celkem dostavilo, dopočítali jsme se k číslu 55. Za rok se doufám sejdeme ve stejně velkém počtu znovu!

Táborák v Hloušku

Kobylnické impérium vás všechny zve na 🔥 táborák v Hloušku, který se uskuteční v pátek 13. 9. 2019 od 18 hodin. Oheň, opékání, grilování, hra na kytaru,... Prostě taková klasika 😃

Proč zrovna v pátek třináctého? Toto datum nebylo zvoleno jen tak náhodně. Protože Kobylnické impérium bylo založeno právě v pátek třináctého, je každý takový pátek zároveň i státním svátkem Kobylnického impéria. To v sobě má tu výhodu, že ve státní svátek se samozřejmě nechodí do práce protože je volno a každý tak bude mít prostor se této akce zúčastnit. 

Kytary, slavnostní náladu a samozřejmě něco dobrého na zub s sebou! 

Táborák se koná v rámci projektu Oživení Hloušku!

Odkaz na facebookovou událost: www.facebook.com/events/2456263684659704

DARUJME.CZ

Součástí projektu Oživení Hloušku! je i založený účet na stránkách darujme.cz, který provozuje Nadace Via. Jeho prostřednictvím se snažíme o získání dalších finančních prostředků na ty náklady, které nejsou kryté získaným nadačním grantem. 

Odkaz na naši dárcovskou kampaň najdete zde: https://www.darujme.cz/projekt/1202117

Každou korunu, kterou nám takto darujete, nám Nadace Via zdvojnásobí, a to až do výše 20 000 Kč! 

Za jakoukoliv případnou podporu předem mnohokrát děkujeme!

A je to!

Montážní brigády nových laviček a stolů jsou za námi. Ještě zbývá dokončit a doladit pár much, ale to hlavní máme hotové. Dobrá práce! :) V následujících dnech bychom pak také ještě se základní školou Kobylnice měli společně zasázet v okolí ohniště stromy a keře.

Druhá etapa brigády v Hloušku

Další etapa brigády v Hloušku se bude konat v sobotu 31. 8. 2019 v 9 hodin. Budou se nohy laviček a stolů osazovat deskami. Všichni, kdo chcete přidat ruku k dílu, jste zváni.

Přípravy na brigádu v Hloušku

Plánovaná brigáda se uskuteční v sobotu 17. 8. 2019 od 9 hodin. Budou se demontovat původní konstrukce, vrtat/kopat díry a betonovat nové nohy laviček a stolů.

Kdo můžete, vezměte si s sebou rýč, lopatu, vodováhu, ...

Menší občerstvení zajištěno.

Pojďte s námi do toho!

Harmonogram činností projektu je následující:

  • První práce proběhnou v sobotu 17. 8. 2019. Budou se demontovat původní a instalovat nové lavičky a stoly.
  • Dle potřeby by pak ke konci srpna nebo začátkem září proběhly případně i další brigády k dokončení prací.
  • První nebo druhý týden v září proběhne sázení stromů a keřů kolem ohniště.
  • "Otevření" Hloušku s táborákem a grilováním bude v pátek 13. 9. 2019. Toto datum nebylo zvoleno jen tak náhodně. Protože Kobylnické impérium bylo založeno právě v pátek třináctého, je každý takový pátek zároveň i státním svátkem Kobylnického impéria. To v sobě má tu výhodu, že ve státní svátek se samozřejmě nechodí do práce a je volno a každý tak bude mít prostor se této akce zúčastnit. Počítáme s klasickým táborákem, grilováním, hrou na kytaru atd. Budeme rádi, pokud by se taková akce stala tradicí a posléze pak každý rok takový společný kobylnický táborák pravidelně probíhal.

Součástí projektu je i účet na portálu darujme.cz, prostřednictvím kterého nám můžete přispět darem na realizaci projektu a pomoci nám tak rozšířit náš realizovaný záměr. Každou takto darovanou korunu nám Nadace Via zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč!

Pojďte s námi do toho! Ozvěte se nám s vašimi náměty a zapojte se s námi a s dalšími skupinami do prací na projektu. Budeme také vděční za jakýkoliv dar, kterým nám přispějete na naši činnost. A určitě se na vás budeme těšit na táboráku v pátek 13. 9. 2019. 

Čtvrtá fáze - přípravná

A teď je potřeba to všechno zorganizovat - objednat materiál, zajistit všechny potřebné práce, naplánovat harmonogram... Zároveň také komunikujeme se zapojenými subjekty a prezentujeme a propagujeme náš projekt.

Co by mělo být cílem projektu?

Projekt má 2 cíle. Jedním je samotná úprava veřejného prostranství. Získané prostředky budou použity na nové lavičky a stoly, na nový barový odkládací stůl a na stromy a keře v okolí. Cílem je upravit místo tak, aby splňovalo současné potřeby a požadavky jednotlivých skupin, aby bylo atraktivní, útulné, umístěné v klidném prostředí přírody a vhodné pro nejrůznější aktivity.

Druhý a důležitější cíl vychází z principu programu Živá komunita, v rámci kterého jsme byli podpořeni, a to je právě komunita, komunita obce. Rádi bychom se touto naší aktivitou pokusili co nejvíce lidí a co nejvíce skupin spojit v rámci jednoho projektu a společnou spoluprací tak možná vytvořit nové vztahy a zlepšit ty vztahy, které třeba tak úplně nefungují. Snad se nám tak podaří naplnit princip nadačního programu, a to zlepšit život ve svém sousedství, něco dohromady tvořit a prostřednictvím společných zážitků upevnit mezilidské vztahy.

Fotodokumentace současného stavu

Třetí fáze - schvalovací

Je odeslána přihláška do komunitního programu. Po jejím zhodnocení bylo Nadací Via poskytnutí nadačního příspěvku v programu Živá komunita schváleno ve výši 25.000 Kč a došlo k podpisu smlouvy.

Druhá fáze - plánovací

V rámci řešení přihlášky jsme také současně seznamovali s naším projektem ostatní skupiny v Kobylnicích a předběžně s nimi debatovali o našich záměrech a plánech a o jejich případných námětech.

Projekt jsme řešili se zástupci obce - se starostou obce, s předsedkyní komise životního prostředí a s členkami kulturní komise. O projektu jsme také informovali zastupitelstvo obce. Protože se náš projekt realizuje na pozemku obce, projednala a schválila jeho realizaci i rada obce.

Dále jsme diskutovali i se zástupci dalších spolků v obci a to s TJ Sokol Kobylnice a Sborem dobrovolných hasičů Kobylnice. Zapojení do projektu také přislíbila ZŠ Kobylnice. 

První fáze - impuls

Senát Kobylnického impéria na svém zasedání vyslovuje podnět, aby Kobylnické impérium kladlo důraz na životní prostředí a okolí, ve kterém žijeme. Na základě toho státní rada schvaluje rozpočet Kobylnického impéria na rok 2019 s výdaji na úpravy veřejného prostranství v Kobylnicích s tím, že se pokusíme na takový projekt získat finanční prostředky z dotace či nadačních příspěvků. Jako vhodné místo bylo navrženo ohniště v Hloušku s tím, že o příspěvek se pokusíme požádat Nadaci Via. Výhodou by bylo, že projekt by se tak mohl spojit i s další prioritou Kobylnického impéria, a to je vzájemná spolupráce mezi jednotlivými spolky a skupinami.