Prezident

Prezident, císař a imperátor je nejvyšším výkonným orgánem Kobylnického impéria. 
Stojí v čele státu a zastupuje jej navenek. 

Michael Ulbrich

prezident, císař a imperátor

jeho nejvznešenější excelence,
vládce náš, slunce naše jasné


Státní rada

Státní rada je výkonným orgánem Kobylnického impéria.
Je tvořena prezidentem a dalšími členy zvolenými Senátem. 


Vít
Barták


Klára Malinková


Andrea
Chudáčková


Pavel
Šťastný


Michael Ulbrich


Šimon
Kvasnička


Jakub
Tesař


Státní rada 2018
Michael Ulbrich, Vít Barták, Vlastimil Knotek ml., Šimon Kvasnička, Pavel Šťastný.


Vláda

Dalším výkonným orgánem Kobylnického impéria je vláda.
Vláda je tvořena ministry jmenovanými prezidentem Kobylnického impéria


Senát

Senát je nejvyšším orgánem Kobylnického impéria a je tvořen všemi členy. 

Schází se alespoň jednou ročně k volbě prezidenta a členů státní rady.