Prezident

Prezident, císař a imperátor je nejvyšším výkonným orgánem Kobylnického impéria. Stojí v čele státu a zastupuje jej navenek.

Michael Ulbrich

prezident, císař a imperátor

jeho nejvznešenější excelence,
vládce náš, slunce naše jasné

Státní rada

Státní rada je výkonným orgánem Kobylnického impéria.
Je tvořena prezidentem a dalšími členy zvolenými Senátem.


Vít Barták

člen státní rady


Andrea Šťastná

členka státní rady


Šimon Kvasnička

člen státní rady


Pavel Šťastný

člen státní rady


Michael Ulbrich

člen státní rady
prezident, císař a imperátor


Státní rada 2020
Michael Ulbrich, Vít Barták, Andrea Chudáčková, Šimon Kvasnička, Lucie Nevařilová, Pavel Šťastný, Jakub Tesař.

Státní rada 2019
Michael Ulbrich, Vít Barták, Andrea Chudáčková, Šimon Kvasnička, Klára Malinková,
Pavel Šťastný, Jakub Tesař.

Státní rada 2018
Michael Ulbrich, Vít Barták, Vlastimil Knotek ml., Šimon Kvasnička, Pavel Šťastný.


Vláda

Dalším výkonným orgánem Kobylnického impéria je vláda.
Vláda je tvořena ministry jmenovanými prezidentem Kobylnického impéria


Senát

Senát je nejvyšším orgánem Kobylnického impéria a je tvořen všemi členy. 

Schází se alespoň jednou ročně k volbě prezidenta a členů státní rady.