Mým národům!

12.03.2020

Jeho nejvznešenější excelence, vládce náš, slunce naše jasné, prezident, císař a imperátor Kobylnického impéria

ráčil nejmilostivěji vydati tento manifest

MÝM NÁRODŮM!

1. Zachovejte paniku!

2. S okamžitou platností se na území Kobylnického impéria vyhlašuje stanné právo.

3. Až do odvolání se ruší veškeré akce Kobylnického impéria.

4. Kobylnické impérium doporučuje v návaznosti na dnešní rozhodnutí Vlády České republiky ohledně vyhlášení nouzového stavu a svěření mimořádných pravomocí předsedovi vlády, aby Česká republika byla v zájmu zajištění trvalé bezpečnosti a stability reformována na První české impérium.